Näituse klassid/Show classes

Võistlusklassid näitusel

Beebiklass: koerad vanuses 4 – 6 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebikutsikas.

Kutsikaklass: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas.

Juuniorklass: koerad vanuses 9 -18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori ja Tõu Parima tiitlile.

Noorteklass: koerad vanuses 15 -24 kuud. Võistlevad  SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.

Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.

Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. Katse läbimist tõendav rahvusvahelise sertifikaadi koopia peab olema lisatud registreerimisavaldusele.

Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia.

Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET SERT’ile, Tõu Parima Veterani ja Tõu Parima tiitlile.

Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.

Järglasteklass: ühe aretusisase või emase 3-5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm.

Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud ja saavutanud antud näitusel vähemalt hinde „väga hea”. Valitakse tõu parim paar.

Kavas on ka lisavõistlus:

  • Cocktail competition (ühe omaniku kaks eri tõugu koera FCI I rühmast)

Show Classes

Baby Puppy Class:

Dogs from 4 to 6 months. Unofficial category. The Best of Breed Baby Puppy is chosen.

Puppy Class:

Dogs from 6 to 9 months. Unofficial category. The Best of Breed Puppy is chosen.

Junior Class:

Dogs from 9 to 18 months. Compete for the JUN CAC, title Best of Breed Junior and BOB.

Intermediate Class:

Dogs from 15-24 months. Dogs compete for CAC and BOB.

Open Class:

Dogs over 15 months. Compete for CAC and BOB.

Working Class:

Dogs over 15 months. Compete for CAC and BOB. Entry requires a certificate of working trial results. The certificate must be submitted together with the entry form.

Champion Class:

Dogs over 15 months who already are show champions. Compete for CAC and BOB. Entry requires the certificate verifying the champion title. The certificate must be submited together with the entry form.

Veteran Class:

Dogs over 8 years. Compete for VET CAC and the title Best of Breed Veteran and BOB.

Breeder’s Class:

Three to five dogs of the same breed from one breeder. Dogs must come from at least two different combinations of stud-male and bitch and be over  9 months of age. All the dogs in the class must have received at least ‘VERY GOOD’ on the given show in quality juding. The Best Breeder’s Class of the Breed is selected.

Progeny Class:

Three to five offsprings of a stud male or female. The offsprings must come from at least two different combinations of stud-male and bitch, be over 9 months of age and must have received at least ‘VERY GOOD’ on the given show in quality judging. The Best Progency Class of the Breed is selected.

Brace:

Male and female dog of the same breed owned by the same person and handled by one handler. Both dogs must be at least 9 months of age and receive at least ´VERY GOOD´ on the given show. The Best Brace of the Breed is chosen.

We have also the additional competition:

•             Cocktail competition (owner with two dogs of different breeds from FCI Group I)